Estat actual: El projecte es troba en la fase TRL 7 (Validació en el Món Real), on estem validant el nostre sistema en entorns reals, demostrant la seva eficàcia i viabilitat. Estem actualment en el procés de sol·licitud de patents en totes les etapes del procés productiu.

Pròxims Passos: El nostre principal producte està en procés de registre per a la seva comercialització en un futur pròxim.