Qui som?

Innolarva és una iniciativa promoguda per entitats de l’àmbit cooperatiu, compromeses amb la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible, que volen donar una resposta eficient, ecològica i socialment responsable a la gestió dels residus orgànics i en la seva contribució en la regeneració de sòls agrícoles.

rconnecta - residus, reciclatge i reutilització

Cooperativa que treballa l’economia circular i col·laborativa fent especial incís en l’àmbit de la reutilització dels residus, proporcionant solucions i transformant-los en un recurs quan sigui possible.

La Federació d’Agrupacions de Defensa Vegetal Selmar assessora i presta serveis als pagesos per aplicar al camp tècniques de control integrat de plagues, tot donant prioritat al control biològic.

          

La generació de residus orgànics i el seu impacte
430
mil Tm de generació de residus orgànics a Catalunya
3.5 %
De les emissions de gasos d'efecte hivernacle són originats per la crema de residus agrícoles
7 %
Taxa de desperdici de la fracció orgànica a Catalunya
6 %
De les emisions de gasos d'efecte hivernacle provenen del desperdici de residus alimentaris

Què fem?

L’objectiu del projecte és la transformació dels residus orgànics agroalimentaris en un adob regeneratiu a través d’un procés de biodegradació basat en la utilització de larves d’insectes.

Biodegradación
Biodegradació
Economia circular
Economia circular
Valorización de residuos
Valorització dels residus