Qui som?

Innolarva és una iniciativa promoguda per entitats de l’àmbit cooperatiu, compromeses amb la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible, que volen donar una resposta eficient, ecològica i socialment responsable a la gestió dels residus orgànics i en la seva contribució en la regeneració de sòls agrícoles.

rconnecta - residus, reciclatge i reutilització

Cooperativa que treballa l’economia circular i col·laborativa fent especial incís en l’àmbit de la reutilització dels residus, proporcionant solucions i transformant-los en un recurs quan sigui possible.

La Federació d’Agrupacions de Defensa Vegetal Selmar assessora i presta serveis als pagesos per aplicar al camp tècniques de control integrat de plagues, tot donant prioritat al control biològic.

Conca de la Tordera

Iniciativa promovida por entidades del ámbito cooperativo, comprometidas con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible y dar una respuesta eficiente. Més info

          

La generació de residus orgànics i el seu impacte
430
mil Tm de generació de residus orgànics a Catalunya
3.5 %
De les emissions de gasos d'efecte hivernacle són originats per la crema de residus agrícoles
7 %
Taxa de desperdici de la fracció orgànica a Catalunya
6 %
De les emisions de gasos d'efecte hivernacle provenen del desperdici de residus alimentaris

Què fem?

L’objectiu del projecte és la transformació dels residus orgànics agroalimentaris en un adob regeneratiu a través d’un procés de biodegradació basat en la utilització de larves d’insectes.

Economia circular
Economia circular
Valorización de residuos
Valorització dels residus