Visió:

Som una entitat líder i referent en la transformació sostenible de residus orgànics en productes fitosanitaris, destacant per la nostra innovació i compromís amb la promoció de la responsabilitat ambiental i social.

Missió:

La nostre missió és facilitar la comercialització de productes fitosanitaris derivats de residus orgànics, beneficiant a tots aquells que generen aquest tipus de residus. Ens dediquem a la recerca, desenvolupament i aplicació d’un procés productiu propi, assegurant qualitat, sostenibilitat i impacte positiu en el medi ambient.

Valors:

Sostenibilitat: Compromesos amb pràctiques que no sols preserven, sinó que milloren activament el medi ambient, contribuint a la salut del planeta.

Innovació: Fomentem la creativitat i la innovació en cada aspecte del nostre treball, buscant constantment noves solucions i enfocaments per a abordar els desafiaments actuals i futurs.

Integritat: Actuem amb honestedat i ètica en totes les nostres operacions, construint relacions de confiança amb els nostres col·laboradors, clients i la comunitat en general. La integritat guia les nostres decisions i accions en tot moment.

Objectiu:

El projecte té com a objectiu principal la transformació de residus orgànics agroalimentaris en productes fitosanitaris d’alta qualitat, a través d’un procés innovador.