Recerca i Desenvolupament per fer la selecció de les espècies d’insectes més òptimes per degradar cada tipologia de residu orgànic i la seva transformació.