Elaboració de prototips dels subproductes orgànics, anàlisi de la seva viabilitat i realització d’assajos de possibles aplicacions.