La biodegradació dels residus orgànics permet la seva valorització transformant-los en subproductes de valor afegit amb múltiples aplicacions per la indústria.

Principals subproductes que es poden obtenir:

  • Larves com aliment viu o deshidratat per alimentació animal
  • Farina proteica per la fabricació de pinsos
  • Olis per la producció de biodièsel
  • Quitina per aplicacions a la indústria farmacèutica
  • Adobs orgànics