L’eliminació i transformació dels residus orgànics mitjançant processos biològics és un procés innovador basat en la economia circular.

Ofereix una alternativa ecològica, eficient i sostenible als sistemes de gestió acuals com la incineració i els abocadors, reduïnt l’impacte mediambiental i fomentant la política de residu zero.