Conca de la Tordera

Iniciativa promoguda per entitats de l’àmbit cooperatiu, compromeses amb la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible i donar una resposta eficient. Més info