Assessorament, disseny, legalització i posta en marxa de les granges de cria en explotacions agràries.
Formació i consultoria per l’inici de la activitat.