La Federació d’Agrupacions de Defensa Vegetal Selmar assessora i presta serveis als pagesos per aplicar al camp tècniques de control integrat de plagues, tot donant prioritat al control biològic.