Anàlisi i disseny dels estudis necessaris per optimitzar el procés de degradació dels residus orgànics, així com l’aprofitament i valorització de subproductes que es poden obtenir.