La biodegradació és un mètode d’eliminació dels residus orgànics com ara les restes vegetals o alimentaries, que aprofita el procés natural de digestió i la capacitat degradadora de la matèria orgànica de certs insectes en el seu estadi larvari.

Les larves es crien en granges que s’instal·len en les pròpies explotacions que generen els residus orgànics, de forma que tot el procés de cria, transformació i col·lecta es realitza in-situ, en un cicle tancat, que elimina els costos de transport i les emissions a l’atmosfera.

Saber més